Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Book en ekspert

Gratis besøgsordning til grundskoler og gymnasier

Få inspirerende besøg i klassen

Book en ekspert er en gratis besøgsordning for dig som lærer i grundskolen eller gymnasiet. Besøget kan være med til at skabe begejstring og forståelse for naturvidenskab, teknologi og matematik hos eleverne. Eksperten kommer på besøg hos dig og din klasse – enten fysisk eller virtuelt.

Eksperterne er inspirerende rollemodeller og hjælper dig med at koble undervisning og praksis, og kan give din naturfaglige undervisning en tydelig kobling til virkeligheden og elevernes egne uddannelses- og karrieremuligheder.

Alle eksperter er trænet i formidling til børn og unge og vil undervejs i besøget inddrage eleverne i en aktivitet.

Vælg om du vil booke en ekspert til grundskolen eller gymnasiet.

 

Book en ekspert i grundskolen er finansieret af Novo Nordisk Fonden. 
Book en ekspert i gymnasiet er finansieret af Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Hovedstaden. 

 logo
 logo
 logo