Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.
Billede af Annelin Enggaard
Annelin Enggaard Region Storkøbenhavn og Nordsjælland, Sjælland og Sydhavsøerne
Gratis
Midlertidig udsolgt

Gå rundt i lyden – og mål støj med mobilerne

Fag Teknologi Fysik Musik / Lydproduktion Teknikfag
Målgruppe 7. -10. klasse Ungdomsuddannelse

Annelin vil gerne på besøg især på Lolland, Falster og i Sydsjælland. 

Mit besøg

Jeg vil fortælle, at man kan måle støj med sin mobiltelefon. Men det er ikke så let som det lyder. Gennem lidt teori og demonstrationer på højttaler kommer vi omkring decibel, lydbølger og frekvens. Når vi har teorien lidt på plads, skal eleverne prøve at måle højttalerens lyd med deres mobiler. Men selv om vi måler på den samme støj fra højttaleren får vi forskellige tal! Vi taler lidt om, hvordan det kan være, og hvad man kan gøre ved det. 
Afhængigt af besøgets varighed kan eleverne gå ud i omgivelserne for at måle støj. Når eleverne kommer tilbage, taler vi om, hvad de målte og om målingerne overholder reglerne om støj i Danmark.

Som optakt til det faglige indhold taler jeg lidt om hvorfor og hvordan, jeg blev ingeniør. Ved afrundingen kigger vi lidt mere på, hvordan jeg som ingeniør beregner højden af støjvolde ved motorveje med 3D-modeller. Vi ser også på målinger af støj fra motocross, diskoteker eller andet, der har relevans for eleverne. Vi kan også komme ind på høreskader.

Mine aktiviteter

I besøget inddrager jeg elev-aktiviteter, der er tilpasset det pågældende klassetrin og lærerens specifikke ønsker. Aktiviteterne kan eksempelvis være:

  • Lyttedemoer: Vi hører på lyd med forskellige frekvenser og oplever hvordan de højeste frekvenser forsvinder med alderen. Vi laver et bas-lydfelt i rummet, hvor vi kan gå rundt og opleve længden af lydbølgerne. Det er optimalt, at mit besøg foregår i et kasseformet rum.
  • Støjmåling med mobiltelefoner.

Faglighed og nøgleord

Eleverne vil i løbet af besøget få kendskab til:

  • Fysik og akustik: decibel, lydbølger og frekvens
  • Støj og samfund
  • Måleteknik - muligheder og begrænsninger ved målinger med mobiltelefoner 

Formål med besøg

Eleverne vil i løbet af besøget få en forståelse for lyd, støj og måleteknik. På sidelinjen taler vi også om hvad jeg som ingeniør laver på mit arbejde.

Mit arbejde og min uddannelse

Jeg er støjekspert, og arbejder med støj fra virksomheder og trafik. Før der bliver bygget nye huse ved trafikerede veje, regner jeg ud hvor store støjvoldene, som skærmer for motorvejsstøj, skal være. Når der er bygget en ny fabrik, og nogen er klager over støjen, så måler jeg, om støjniveauet er for højt eller om støjen skal dæmpes. Jeg er uddannet akustikingeniør fra DTU.

Flere eksperter

Billede af Søren Riis Jørgensen
Få en robot til at rydde op derhjemme Hader du at tage af bordet efter aftensmaden? Hvad nu hvis du kunne få en robot til at tage de beskidte...
Gratis
Billede af Torben Kenneth Hansen
Vindmøller vinder frem (grundskole) Vindmøller er efterhånden en fast bestanddel af det danske landskab og vores havområder, og det er en...
Gratis
Billede af Adam Stoltenberg Iversen
Kloden kalder på handling - bæredygtigt byggeri I byggeindustrien er bæredygtighedscertificeringer blevet et enormt relevant værktøj for mange virksomheder....
Gratis
Billede af Andreas Rosenberg
Kan en radar finde nålen i en høstak? Droner er blevet populære både til privaten og i erhvervslivet - og med god grund. De er en del af fremtiden!...
Gratis
Send forespørgsel om besøg til Annelin Enggaard
Midlertidig udsolgt
Info
Ansat hos Specialist i ekstern støj
Stilling Rådgivende ingeniør
Uddannelse Civilingeniør
Uddannelsessted DTU
Alder 56 år

Flere eksperter

Billede af Nawzad Ahour
Bæredygtighed i forsyningskæden I de senere år har den grønne omstilling for alvor fundet indpas i virksomhedernes forretningsmodeller....
Gratis
Billede af Tom Bregnhøj
Vedvarende energi ja-tak! Bare ikke i min baghave! (grundskole) Danmark er på mange måder et foregangsland inden for grøn strøm. Man anerkender politisk at den grønne...
Gratis
Billede af Alex Holberg
Livet er for kort til dårlig software Hvordan er det lige at man fortæller en computer eller telefon, hvad den skal gøre? Jeg kommer og forklarer...
Gratis
Billede af Alexander Storm
Kan du designe hele Danmarks energisystem på 5 minutter? På mit besøg deltager eleverne i en workshop, hvor de kommer til at designe deres eget overordnede el-system...
Gratis