Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Få mere ud af ekspertbesøget

Når du og dine elever får en ekspert på besøg i undervisningen, er det en fantastisk mulighed for at koble teori og praksis, og skabe sammenhæng mellem undervisningen og ’den virkelige verden’.

For at få mest muligt ud af ekspertbesøget, anbefaler vi, at du er opmærksom på de tre faser: før, under og efter

Før

 • Sørg for at have en god dialog med eksperten - forbered eksperten på hvem I er, hvad I kan og jeres ønsker til besøget
 • Forbered eleverne på besøget, så de kender formål og rammer.
 • Arbejd med det faglige område ekspertens oplæg omhandler, så elevernes forforståelse aktiveres.
 • Lad eleverne udarbejde spørgsmål, som eksperten skal besvare.

Under

 • Under besøget kan du som lærer eventuelt drage paralleller til undervisningen, så koblingen er tydelig for eleverne.
 • Understøt, at eksperten får svaret på elevernes spørgsmål.
 • Husk at du som underviser er ansvarlig for klasseledelsen.
 • Giv gerne eksperten feedback umiddelbart efter besøget.

Efter

 • Lad eleverne notere det bedste ved besøget umiddelbart efter besøgets afslutning.
 • Inddrag faglige begreber fra ekspertbesøget i din undervisning, og lad eventuelt eleverne lave en formidlingsopgave om besøget.
 • Vi håber, du vil bruge 5 min. på at udfylde den evaluering du får tilsendt fra os, så vi kan blive bedre. Feedbacken giver også stor værdi for eksperterne, som bruger deres fritid på besøget. 

Book en ekspert i grundskolen er finansieret af Novo Nordisk Fonden. 
Book en ekspert i gymnasiet er finansieret af Region Nordjylland. 

 logo
 logo
 logo